STARTSIDA


LRFF – Utbildning 2

Måndag 30 Maj, kl 09.00 (fika från 08.30)

Anmäl dig här!

Se vilka som kommer

Anmälan senast: fredag 27 maj

Se inbjudan här


Pressmeddelande!!!

från Handikappförbunden:

Tillgängligare webb i hela Europa


HF – Styrelsemöte

Tisdag 14 juni, kl 10.00 – 14.00 (fika från 09.30)

Anmäl dig här!

Se vilka som kommer

Anmälan senast: fredag 10 juni


Ett samhälle för alla kräver tvärvetenskaplig forskning

Debattartikel i Vetenskapsrådets nättidning Curie


Remiss angående Handikappförbundens namnbyte

Ett nytt begrepp och ett nytt namn


Färdtjänst

Vill du lämna synpunkter gällande din färdtjänstresa?

Klicka här för Formuläret