Tillgänglig natur – Ökad livskvalitet

Läs om sommarens och höstens aktiviteter på vår nya hemsida

Funktionsrätt Sörmland inbjuder medlemsföreningarna till en träff på Sundbyholms slott

Dag: Lördagen den 12 september 2020, klockan 09.00

Funktionsrätt Sörmland önskar träffa medlemsföreningarna för att diskutera framtida verksamheter.
Varje förening får närvara med 2 deltagare, men utse gärna en ersättare. Vi önskar fylla de platser som vi har bokat upp på Sundbyholms slott.
Funktionsrätt Sörmland står för alla resekostnaderna till Sundbyholms slott.

Vi startar med frukost från klockan 09.00 och sen diskuterar vi framtida verksamheter.

Se inbjudan med schema här

Anmäl dig här


Styrelsemöte

Tid: Onsdagen den 17 juni 2020, klockan 10.00
Plats: Målsättningen är att vi ska kunna köra via videokonferensen, om någon vill delta digitalt, så får vi ordna så det fungerar.

Anmäl dig här

Se vilka som anmält sig

Dagordning hittar du här


Information från projekt Tillgänglig Natur – Ökad Livskvalitet

Till följd av rådande läge med coronaviruset covid-19 anordnar vi inte att några aktiviteter inom projektet under perioden april till juni 2020.
Vi återkommer med mer information längre fram.
Vi lägger löpande upp information på Facebook om ändringar i projektets program. Det går också bra att ringa 016-13 87 85 eller e-post till resurs@hsod.se

Kalkbro
Här kan du se filmen om vårt projekt i Kalkbro.
Information om projektet hittar du här. (länk till projektsidan)
Just nu anordnar vi inga aktiviteter i Kalkbro, men gör gärna en utflykt på egen hand!


Funktionsrätt Sörmlands årsmöte

Årsmötet flyttas till hösten. Vi återkommer med information längre fram.