ANMÄLAN MÖTEN


HF = Handikappföreningarna Sörmland

LRFF = Landstingets råd för funktionshinderfrågor


Styrelsemöte, HF

Tid: onsdag 29 november 2017
Plats: Eleonoragatan 18 (E18) Eskilstuna
Mötet börjar: kl 10.00 (vi slutar mötet med GRATIS julmat kl. 13.00)
Anmälan senast: måndag 27 november

Anmälan

Anmälda


Referensgruppen, projekt Tillgänglig Natur

Avstämning och lägesrapport

Tid: måndag 4 december 2017
Plats: Eleonoragatan 18 (E18) Eskilstuna
Mötet börjar: kl 10.00 – 12.00 (lunch till självkostnadspris)
Anmälan senast: onsdag 29 november

Efter lunch åker vi gemensamt ut och tittar på den nybyggda fiskeplattformen vid Sörfjärden / Barvalappen.

Anmälan

Anmälda


 

Anmälan kan också göras per telefon. Ring till Ros-Marikansliet 016-13 87 90.