ANMÄLAN MÖTEN


HF = Handikappföreningarna Sörmland

LRFF = Landstingets råd för funktionshinderfrågor


Välkommen till förmöte LRFF via videokonferens

Datum: onsdag 15 augusti 2018
Plats: Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping
Mötet börjar: Kl 18.00 (fika från 17.30)
Anmälan senast: måndag 13 augusti

Anmälan

Se vilka som anmält sig

Inbjudan


Välkomnar styrelsen till en 2 dagars verksamhetsutbildning på Åsa Folkhögskola

Datum: onsdag 29 – torsdag 30 augusti 2018
Plats: Åsa folkhögskola, 640 24 Sköldinge (hitta hit)
Mötet börjar: kl. 10.00, med fika från kl. 09.00
Anmälan senast: onsdag 1 augusti

Tala om du behöver logi eller åker hem när du anmäler dig!

Anmälan

Se vilka som anmält sig

Inbjudan (PDF)
Inbjudan (Word)


Anmälan kan också göras per telefon. Ring till Ros-Marikansliet 016-13 87 90.