ANMÄLAN MÖTEN


HF = Handikappföreningarna Sörmland

LRFF = Landstingets råd för funktionshinderfrågor


Välkommen till styrelsemöte via videokonferens

Datum: onsdag 13 juni 2018
Plats: Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping
Mötet börjar: Kl. 10.00 (lunch till självkostnadspris)
Anmälan senast: måndag 11 juni

Anmäl dig här

Se vilka som är anmälda

Förslag till dagordning


Anmälan kan också göras per telefon. Ring till Ros-Marikansliet 016-13 87 90.