Anmälan till möten


Anmälan till Styrelsemöte via videokonferens 20 februari

Anmälan till Ordförandemöte 27 februari

Anmälan till ABF-kurs Styrelsen i arbete

Anmälan till övriga ABF-kurser

Anmälan till studiecirkel Lär dig känna igen fåglar

Anmälan kan även göras per telefon. Ring till Ros-Marikansliet 016-13 87 90.