ANMÄLAN MÖTEN


HF = Handikappföreningarna Sörmland

LRFF = Landstingets råd för funktionshinderfrågor


Anmälan till styrelsemöte med videokonferens – Handikappföreningarna Sörmland

Tid: onsdag 21 februari 2018
Plats: Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping
Mötet börjar kl. 10.00

Anmälan
Se anmälda/avanmälda

Anmälan till ordförandemöte med information om PUL (Personuppgiftslagen)

Tid: onsdag 28 februari 2018
Plats: E 18 (Eleonoragatan 18, Eskilstuna
Mötet börjar: Kl. 18.00 med fika från kl. 17.15
Anmälan senast: söndag 25 februari

Anmälan
Se Anmälda/avanmälda
Kallelse,dagordning,0rdförandemöte,20180228,gb


Invigning av nya fiskeplatsen

Tid: Datum meddelas senare
Plats: Vid Sörfjärden utanför Eskilstuna
Mötet börjar: kl. 11.00 – 16.00
Anmälan senast: måndag 16 april

 


Anmälan kan också göras per telefon. Ring till Ros-Marikansliet 016-13 87 90.