Anmälan till ABF-kurser


Studieorganisatörsutbildning/studeansvarig

Utbildningen vänder sig till såväl nyligen utsedda som mer erfarna studieorganisatörer. Välutbildade och motiverade studieorganisatörer skapar förutsättningar för planering och utveckling av studieverksamheten i föreningen. Under utbildningen bearbetas områden som planering av studieåret, t ex genom behovsinventering, uppsökande verksamhet för rekrytering av deltagare och studiernas roll för utvecklingen av föreningens verksamhet.

Anmäl dig här


Sekreterarutbildning

Sekreteraren är en nyckelperson i föreningen och den som behöver ha överblick av verksamhet och de administrativa flödena. Under utbildningen bearbetas områden som protokollets betydelse, utformande och användning, sekreterarens roll i föreningen, protokollets innehåll och uppläggning och språklig hantering.

Anmäl dig här


Revisorsutbildning

Att vara revisor i en förening betyder att man har insyn i hela verksamheten och följer föreningens och styrelsens arbete. Under utbildningen går vi igenom uppdraget, vad som menas med ”god revisionssed” och revisorernas ansvar. Vi går igenom hur revisionsarbetet genomförs så att det blir förståeligt och överskådligt. Följande områden bearbetas under utbildningen:
Uppdraget som revisor, revisionsetik, räkenskaps och förvaltningsrevision (intern kontroll), bokslutsrevision och hur revisionsarbetet kan planeras under året.

Anmäl dig här


Valberedningsutbildning

Valberedningen i föreningen har en viktig och strategisk funktion. Genom ett klokt och långsiktigt valberedningsarbete grundläggs och förstärks förutsättningarna för ett effektivt och framgångsrikt styrelsearbete. Under utbildningen tas frågor upp om valberednings funktion och uppdrag, nomineringsprocessen samt tips och idéer för aktivt arbetet på hemmaplan.

Anmäl dig här