lHandikappföreningarna Sörmlands Logotype. Formulär synpunkter på färdtjänst, sjukresa eller riksfärdtjänst

Datum för resan åååå-mm-dd  
Klockan tt.mm  
Typ av resa
 
     
Jag reste från (gatuadress)
     
Jag reste till (gatuadress)
Ange färdsätt
    Kommentar

När du beställde resan,
hur blev du bemött?

    Kommentar
Hade du svårt att höra eller förstå den du pratade med i telefon?


    Kommentar
Kom bilen/bussen för sent, i så fall hur mycket?


    Kommentar
Kom bilen/bussn för sent
till destinationen, i så fall hur mycket?

    Kommentar
Hur blev du bemött av
chauffören?

Övr. synpunkter eller
kommentarer
Ditt namn (Frivilligt) Din e-postadress (Frivilligt)
Tel.nr dagtid (Frivilligt)