Anställda och funktionärer


Anställda

Kansli och reception
Ros-Mari Henriksson
016-13 87 90
kansli@hsod.se

Projektledare Tillgänglig Natur
Sofia Palmer
016-13 87 85
resurs@hsod.se

Styrelse och funktionärer

Ordförande, kontaktperson, kommunikationsansvarig,
arbetsgivaransvarig, kansliansvarig, r
edaktör Glödlampan och Hemsidan
Helge Andersson
076-555 82 38
helge.andersson00@bredband.net

Vice ordförande
Sven-Erik Fritz
073-332 14 75
sven.unni@tele2.se 

Ekonomiansvarig
Arne Algothsson
070-583 57 24
arne.algothsson@telia.com

Sekreterare och personalansvarig
Gunilla Backlund
070-517 85 99
gunillabacklund1@bredband.net

Vice sekreterare
Bo Eriksson
070-499 17 65
bo.x1.eriksson@gmail.com

Ledamot
Ann-Christine Johansson
070-863 34 10
annkie26@gmail.com

Adjungerad ledamot
Ingrid Karlsson
070-575 78 27
ingridthore@telia.com

Adjungerad kassör
Gunnar Molin
070-625 20 44
g.molin@comhem.se

Revisorer
Ingvar Edin
070-799 10 53
ingvar.edin@bahnhof.se

Alf Svensson
070-611 86 26
alfsve@telia.com

Revisorersättare
Ingela Åkerstedt
016-51 07 16
ingela.akerstedt@bredband.net

Hans Hedengren
076-797 40 68
hasse.hedengren@hotmail.com

Valberedare sammankallande
Mona Sandström
070-880 56 41
jogero25@yahoo.se

Valberedare ersättare
Gun-Britt Karlsson
0150-940 10
gunnbritt.daviken@hotmail.com

Gustav Johansson
070-536 06 80
gustavj@spray.se