Anställda och funktionärer


Nedanstående uppgifter senast uppdaterade 12 juni 2017

Anställda

Kansli och reception
måndag-torsdag 8-16, fredag 8-12
Lunchstängt 12.00-12.30
Ros-Mari Henriksson – 016-13 87 90 kansli@hsod.se

Projektledare Tillgänglig Natur
Sofia Palmer –  016-13 87 85 resurs@hsod.se

Styrelse och funktionärer

Ordförande, kontaktperson, kommunikationsansvarig,
arbetsgivaransvarig, kansli ansvarig, r
edaktör Glödlampan och Hemsidan
Helge Andersson – Eskilstuna 076-555 82 38 helge.andersson00@bredband.net

Vice ordförande, arbetsgivaransvarig
Roland Elfving – Katrineholm 076-195 34 27 r-elfving@tele2.se

Ekonomiansvarig
Arne Algothsson – Oxelösund 070-583 57 24 arne.algothsson@telia.com

Sekreterare och personalansvarig
Gunilla Backlund – Eskilstuna 070-517 85 99 gunillabacklund1@bredband.net

Vise Sekreterare
Bo Eriksson – Nyköping 070-499 17 65 bo.x1.eriksson@gmail.com

Ledamöter
Ann-Christine Johansson – Nyköping  070-863 34 10 annkie26@gmail.com
Sven-Erik Fritz – Kvicksund 073-332 14 75 sven.unni@tele2.se

Adjungerad ledamot
Ingrid Karlsson – Katrineholm 070-575 78 27 ingridthore@telia.com

Adjungerad kassör
Gunnar Molin – Eskilstuna 070-625 20 44 g.molin@comhem.se

Revisorer
Ingvar Edin – Eskilstuna 070-799 10 53 ingvar.edin@bahnhof.se
Alf Svensson – Eskilstuna 070-611 86 26 alfsve@telia.com

Revisor ersättare
Ingela Åkerstedt – Eskilstuna 016-51 07 16 etunadiabetesforening@hsod.se
Hans Hedengren – Oxelösund 076-797 40 68 hasse.hedengren@hotmail.com

Valberedare sammankallande
Mona Sandström – Ärla 070-880 56 41 jogero25@yahoo.se

Valberedare ersättare
Gun-Britt Karlsson – Katrineholm 0150-940 10 gunnbritt.daviken@hotmail.com
Gustav Johansson – Valla 070-536 06 80 gustavj@spray.se