Bli medlem


Föreningsanslutning

Funktionsrätt Sörmland är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för funktionshinderföreningarna i Södermanlands län.

Människor med funktionsnedsättningar har olika behov, men också mycket gemensamt, t ex rätten till likvärdig sjukvård, utbildning och arbete. Det kan också handla om demokrati, tillgänglighet, bemötande eller att slippa utsättas för diskriminering.

En av handikapprörelsens viktigaste uppgifter är att påverka politiker och myndigheter att skapa förutsättningar för människor med funktionsnedsättningar att delta i samhället på lika villkor. För att kunna påverka krävs kunskap, engagemang och samordning.

Genom att samverka med andra finns det större möjligheter att göra sin röst hörd och få genomslag för sina behov och idéer, därför arbetar vi för en samlad handikapprörelse i Sörmland.


Ansökan om medlemskap i Funktionsrätt Sörmland

Nedanstående förening ansöker härmed om medlemskap i Funktionsrätt Sörmland

Datum

Föreningens namn (obligatorisk)

Föreningens säte

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

OBS! Du måste svara på frågan innan formuläret kan skickas in

Finns frågor eller funderingar, ring oss eller skicka mail till

Ros-Mari Henriksson
016-13 87 90
kansli@hsod.se

Välkomna