Bokning av lokaler


Här kan du via länk boka lokaler och utrustning i EskilstunaNyköping eller i Katrineholm. Du kan boka konferens- och mötesrum, videokonferens, laptop, OH-kanoner, hörselslingor, röstväst.

För att kunna använda bokningssystemet måste du logga in med användarnamn och lösenord, vilket alla föreningar fått. Fungerar det inte kontakta Ros-Mari i Receptionen, 016-13 87 90

Klicka här för att komma till bokningar

Så här gör du

1. Först kommer en bild upp med alternativen:
A: Sammanträdesrum
B: Utrustning

2. I almanackan till höger väljer du det datum du vill boka

3. För sedan musen över dagen och klockslaget där du vill börja boka

4. Vänsterklicka och nu ska du ange användarnamn och lösenord

5. Nu kommer du till en sida där du ska skriva in förening, möte
och ansvarig person

6. När allt är ifyllt som det ska tryck på knappen Spara längst ner