Landstingsmiljonen

Verksamhetsinriktat projektbidrag till handikapporganisationer

 

Anslag

I budgeten för 2015 har Landstinget Sörmland beslutat att anslå drygt 1 miljon kronor att användas till verksamhetsinriktat projektbidrag till organisationer som arbetar för funktionsnedsatta. Organisationer som söker ska uppfylla Landstinget Sörmlands krav för organisationsbidrag. Föreningarna sänder själva in sin ansökan till Landstinget Sörmland

Det verksamhetsinriktade bidraget kan ansökas för projekt som innehåller

 

Fördelning

Anslagna medel kommer att fördelas mellan ansökningarna

 

Att tänka på vid ansökan

Organisation som söker ska uppfylla krav för organisationsbidrag

 

Ansökan ska innehålla

 

Uppföljning av det verksamhetsinriktade bidraget

Rapport ska lämnas om hur bidraget har använts senast under kvartalet året efter

Rapporten får gärna sammanställas så snart som medel har använts för det organisationen sökt om

Den skickas till Landstinget Sörmland, Habilitering & Hjälpmedels kansli 611 85  Nyköping

Landstinget har rätt att granska att bidraget använts till det som beskrivs i ansökan

Bidrag för ej genomförda aktiviteter skall betalas tillbaka

 

Återbetalning av bidrag

Återbetalning av bidrag ska ske till Landstinget Sörmlands plusgiro 448 86 58-8  alt Bg 5340-1907 under första kvartalet 2015

OBS! Det är mycket viktigt att ni skriver detta nummer som referens 35100 3530 G 35810

 

Kontaktperson för olika frågor

Ann-Britt Pantzar 016- 10 52 02 Ann-britt.pantzar@dll.se