Protokoll


Protokoll och minnesanteckningar

Årsmöten, ordförandemöten osv…

2017

Årsmötesprotokoll 2017-04-26
Ordförandemöte 2017-03-01

 

2016

Ordförandemöte 2016-09-21
Årsmötesprotokoll 2016-04-27
Ordförandemöte 2016-02-24

Bilaga 1 till ordförandemöte 2016-02-24
Bilaga 2 till ordförandemöte 2016-02-24

 

2015

Ordförandemöte2015-11-18
Ordförandemöte 2015-09-23
Årsmötesprotokoll – 2015-05-06 
Ombudsmöte – 150211

 

2014

HFS styrelseprotokoll – 2014-06-18
HF styrelseprotokoll – 2014-05-13
Årsmötesprotokoll – 2014
HF styrelseprotokoll – 2014-04-16

HF extra styrelseprotokoll – 2014-04-02
HF styrelseprotokoll – 2014-03-19
HF extra styrelseprotokoll – 2014-01-15
Ombudsmöte – 2014-01-15
Ombudsmöte – 2014-11-19
HF styrelseprotokoll – 2014-01-08

 

2013

HFS protokoll – 2013-10-09
HFS Balans- och Resultatrapport – 2013-10-08
HFS Protokoll – 2013-08-29
HF Sörmland info ordf möte – 11 september 2013
Ordförande och LRFF möte – 2013-09-11
HFS Arbets-mötesplanering – 2013
HFs styrelseprotokoll – 2013-06-12
Årsmötesprotokoll HFS – 2013
Ordförande- och LHR Förmöte protokoll – 2013-03-25
HFS Protokoll – 2013-04-03
HFS Protokoll – 2013-03-13
HFS Protokoll – 2013-03-06
Ordförandemöte – 2013-01-30
Bilaga ordförandemöte – 2013-01-30
HFS styrelsemöte – 2013-01-09

 

2012

Ordförandemöte – 2012-11-14
Extra styrelsemöte – 2012-11-08
HFS styrelsemöte – 2012-10-24
HFS Styrelsemöte – 2012-08-22
Styrelsemöte – 2012-05-30
Konstituerande möte – 2012-05-02
Årsmöte – 2012-05-02
Minnesanteckningar från möte med Handikappförbunden “Den svenska funktionshinderspolitiken”
Minnesanteckningar politikermöte – 2012-04-25
Styrelsemöte – 2012-04-18

 

Minnesanteckningar Nätverk Färdtjänst

Minnesanteckningar – 2014-05-27
Minnesanteckningar – 2014-04-01
Minnesanteckningar – 2014-03-04
Minnesanteckningar – 2013-05-14
Minnesanteckningar – 2013-04-23
Minnesanteckningar – 2013-03-13
Minnesanteckningar – 2013-02-19

Minnesanteckningar Nätverk Landstinget

Minnesanteckningar  – 2014-06-24
Minnesanteckningar  – 2014-02-14
Minnesanteckningar  – 2014-02-04
Minnesanteckningar  – 2014-02-04
Minnesanteckningar  – 2014-01-14

Minnesanteckningar Nätverk Val – 2014

Minnesanteckningar – 2014-06-17
Minnesanteckningar – 20 mars 2014
Minnesanteckningar – 19 februari 2014

Minnesanteckningar projektgrupp

Minnesanteckningar från träff om Mälarsjukhuset – 2014-06-23
Minnesanteckningar från träff med FM-enheten – 2014-05-19