Reseräkning


Reseräkning Ny


Blankett för reseräkning

För styrelsen, förtroendevalda, arbetsgrupper, nätverk med flera

Fyll i formuläret fullständigt och klicka sedan på Skicka längst ner

Har du frågor ring kansliet – 016-13 87 90

Namn

Adress

Postnr

Postadress

Telefon

Personnummer

Postgiro / personkonto

Bank

Bankkonto

Arrangemang (kurs, konferens, information etc.)

Tid och plats

Färdväg (från - till)

Färdsätt
bil (Antal km)
BussTågFlyg

Resekostnad (kr)

Övriga kostnader (kr)

Specificeras

Totala kostnader (kr)


Uppgifternas riktighet intygas

Kvittens vid kontant utbetalning

Attest före utbetalning

Datum

OBS! Du måste fylla i svar på frågan här ovan innan det kan skickas in