NÄTVERK


Samarbetsnätverk

Handikappföreningarna Sörmland började hösten 2013 arbeta med olika frågor i så kallade Nätverk

På denna sida uppdateras information för respektive nätverk vartefter något händer

Nuvarande Nätverk

Rapport Nätverket Landstinget