Samarbetsnätverk


Funktionsrätt Sörmland började hösten 2013 arbeta med olika frågor i så kallade Nätverk

På denna sida uppdateras information för respektive nätverk vartefter något händer


RRFF

Färdtjänst och sjukresor

Tillgänglighet

Samverkan