Färdtjänst och sjukresor


Nätverket Färdtjänst bildades våren 2013 för att kolla upp hur färdtjänsten fungerar i de olika kommunerna i Sörmland. Under våren hade vi ett flertal möten och kontentan av dessa blev ett konstaterande att det ser mycket olika ut i kommunerna, taxan skiljer markant och antal resor som beviljas likaså.

Vi håller också på att gå igenom reglemente för sjukresor och kollar även upp hur dessa fungerar. Vi sammanställer nu ett dokument där vi beskriver hur färdtjänst, sjukresor och i viss mån kollektivtrafiken fungerar i länet.

I färdtjänstgruppen ingår
Gunilla Backlund
Ros-Mari Henriksson
Gustav Johansson
Sven-Erik Eriksson
Helge Andersson
Håkan Johansson
GunnBrith Larsson


Formulär – Åsikter om färdtjänsten

Formulär angående åsikter om färdtjänst i Sörmland