RRFF


RRFF – Region Sörmlands Råd för Funktionshinderfrågor

Rådets antal är 14 från funktionshinderrörelsen och representanterna
väljs av Ombudsmötet.

LRFF beredningsgrupp har till uppgift att lyfta och förbereda
frågor som senare ska tas upp i rådet.

Gruppen består av
Helge Andersson
Gunilla Backlund
Ingrid Karlsson
Kjell Clasborn
Arne Algothsson
Roland Elfving
Lisbeth Flodman
Sven-Erik Fritz
Hans Hedengren
Ann-Christin Lundin
Ulf Norström
Hans Trovik
Monica Holmner