Landstinget


LRFF – Landstingets råd för funktionshindersfrågor

LRFF ny mandatperiod

Rådets antal är 14 från funktionshinderrörelsen och representanterna
väljs av Ombudsmötet.

Valda LRFF 2015-18

LRFF beredningsgrupp har till uppgift att lyfta och förbereda
frågor som senare ska tas upp i rådet.
Första Beredningsgrupp

Gruppen består av
Helge Andersson
Kaj Andersson
Gunilla Backlund
Jan Cederhus
Lisbeth Flodman
Ingrid Karlsson


Arkiv

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar från landstingsgruppen 2 – 2014-06-24
Minnesanteckningar från träff om Mälarsjukhuset – 2014-06-23
Minnesanteckningar från träff med FM-enheten – 2014-05-19
Minnesanteckningar möte – 2014-02-14
Minnesanteckningar nr 1 möte – 2014-02-04
Minnesanteckningar nr 2 möte – 2014-02-04
Minnesanteckningar möte – 2014-01-14