Om oss


Handikappföreningarna Sörmland
Eleonoragatan 18
633 43 ESKILSTUNA

016-13 87 90
kansli@hsod.se


Handikappföreningarna Sörmland – HS

Handikappföreningarna Sörmland – HS är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för funktionshindersföreningarna  i Sörmlands län.

Människor med funktionsnedsättningar har olika behov, men också mycket gemensamt, t ex rätten till likvärdig sjukvård, utbildning och arbete. Det kan också handla om demokrati, tillgänglighet, bemötande eller att slippa utsättas för diskriminering.

En av handikapprörelsens viktigaste uppgifter är att påverka politiker och myndigheter att skapa förutsättningar för människor med funktionsnedsättningar att delta i samhället på lika villkor. För att kunna påverka krävs kunskap, engagemang och samordning.

Idag har HFS ca 26 medlemsföreningar i Sörmland. Årsmötet och Ombudsmöten är de högsta beslutande organen i HFS. Det finns också lokala samarbetsorgan på flera orter.

Landstinget Sörmland är HFS största samarbetspartner. Landstingets råd för funktionshinderfrågor – LRFF har representanter från de olika föreningarna i HFS och från landstinget. Rådet arbetar för att förbättra för människor med funktionsnedsättning.

Genom att samverka med andra finns det större möjligheter att göra sin röst hörd och få genomslag för sina behov och idéer, därför arbetar vi  för en samlad handikapprörelse i Sörmland.