Den Osynliga Gränsen


Ett pågående projekt med syfte att stärka personer med funktionsnedsättning för arbetsmarknaden. Projektet vill hjälpa till att bryta utanförskapet för personer med funktions nedsättning som vill arbeta.

Projektet drivs i samarbete med Arbetsförmedlingen och kommer att starta i Eskilstuna men kommer senare att omfatta hela Sörmland. Handikappförbunden driver hårt linjen – att alla som vill ska ut i  arbete, alla behövs!

Medlemmar i projektgruppen
Helge Andersson
Gunilla Backlund
Ingrid Karlsson
Kaj Andersson
Berit Robrandt Ahlberg
Roland Elfving
Maya Ballantyne –
Arbetsförmedlingen – AF