Samverkan

Här ska vi lägga in uppgifter om nätverket samverkan.

 

I gruppen ingår
Arne Algothsson
Helge Andersson
Gunilla Backlund
Roland Elfving
Lisbeth Flodman
Susanna Göterstad
Gustav Johansson
Ingrid Karlsson
Kerstin Landin
Ulf Nordström
Bo Ringdahl
Steve Sehlberg
Rolf Zetterström