Projekt Tillgänglig Natur – Ökad Livskvalitet


Att vistas i naturen förbättrar den fysiska och psykiska hälsan. Det innebär förbättrad livskvalitet.

Många personer med funktionsnedsättning vill komma ut mer i naturen än vad de gör idag.

Därför har vi startat projekt Tillgänglig Natur – Ökad Livskvalitet.

Våra mål:

  1. Starta en ny verksamhet i vår organisation för att erbjuda aktiviteter i naturen som skapar mersmak.
  2. Ökade möjligheter till unika naturupplevelser för alla genom:
    • Ökad tillgång till friluftsområden, speciellt för personer med funktionsnedsättning.
    • Bättre information om och i naturen.

 

Visst vill du vara med!

Information om kommande aktiviteter lägger vi upp på hemsidan och på Facebook-sidan Funktionsrätt Sörmland.

Kontakta gärna projektledaren Sofia Palmer, resurs@hsod.se, 016-138785

Tillsammans får vi projektet att växa!


Nyhetsbrev


Nyhetsbrev 2018 – “Tillgänglig Natur – Ökad Livskvalitet” – PDF
Nyhetsbrev 2018 – “Tillgänglig Natur – Ökad Livskvalitet” – Word
Nyhetsbrev 2018 – “Tillgänglig Natur – Ökad Livskvalitet” – Word endast text