Tillgänglig Natur – Ökad Livskvalitet


Människor blir friskare och gladare av fysisk aktivitet och vistelse i naturen. Många vill komma ut mer än vad de gör idag. Genom projekt Tillgänglig natur – Ökad livskvalitet skapar Funktionsrätt Sörmland möjlighet till ökad livskvalitet genom aktivitet och naturupplevelser. Projektet verkar för:
– Ökad tillgång till fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning.
– Ökad tillgång till friluftsområden, tillgängliga för alla.
– Väcka lusten till att vistas utomhus.
– Visa VAD man kan och ATT man kan.
– Social samvaro och samtal mellan människor.
– Kunskap och folkbildning.

Projektet är ett led i Funktionsrätt Sörmlands målsättning att skapa bättre livskvalitet för alla som har en funktionsnedsättning.

Vårt uppdrag är att ge människor med funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet på alla samhällets områden. Du kan vara med och påverka både din och dina kamraters situation på alla nivåer
i samhället – exempelvis i din kommun och region.

Funktionsrätt Sörmland har 27 medlemsföreningar med totalt ca 9000 medlemmar. Det är föreningar inom de femgruppen såsom syn, hörsel, medicin, rörelseförmåga och kognitiv funktionsnedsättning.

Bli medlem i någon av våra medlemsföreningar, ju fler vi blir desto starkare blir vi. Här hittar du både mejladress och telefonnummer till dem alla.

Kalkbro

Sörmland har ett nytt besöksmål som är tillgängligt för alla!

Vi har anlagt en ny stig med mindre lutning, jämnat till befintliga stigar samt byggt handikapptoalett.
I augusti-september arrangerar vi evenemang såsom körsång, historievandring med mera i Kalkbro.
Projektet ”Tillgänglig natur – Ökad Livskvalitet – Strängnäs” har vi i samarbete med Länsstyrelsen i Södermanlands län. Projektet är finansierat genom medel från Leader Södermanland.

Visst vill du vara med!
Information om kommande aktiviteter lägger vi upp på hemsidan och på Facebook-sidan Funktionsrätt Sörmland.

Kontakta gärna projektledaren Sofia Palmer, resurs@hsod.se, 016-138785Nyhetsbrev


2019

Tidning – Ut i naturen – PDF
Tidning – Ut i naturen – Word
Tidning – Ut i naturen – Word endast text

Nyhetsbrev Eskilstuna maj-juni 2019 – PDF
Nyhetsbrev Eskilstuna maj-juni 2019 – Word endast text

Nyhetsbrev Strängnäs maj-juli 2019 – PDF
Nyhetsbrev Strängnäs maj-juli 2019 – Word endast text 

Nyhetsbrev Katrineholm maj-juni 2019 – PDF
Nyhetsbrev Katrineholm maj-juni 2019 – Word endast text

Nyhetsbrev Nyköping maj-juni 2019 – PDF
Nyhetsbrev Nyköping maj-juni 2019 – Word endast text

 

2018

Nyhetsbrev 2018 – “Tillgänglig Natur – Ökad Livskvalitet” – PDF
Nyhetsbrev 2018 – “Tillgänglig Natur – Ökad Livskvalitet” – Word
Nyhetsbrev 2018 – “Tillgänglig Natur – Ökad Livskvalitet” – Word endast text